Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji
dr Maria Urbaniec – sekretarz naukowy
dr Izabela Czaja
dr Małgorzata Kosała
dr Zbigniew Michalik
dr Rafał Morawczyński
dr Agnieszka Żur
mgr Iwona Ożóg
mgr Marcin Piątkowski
mgr Kinga Szmigiel