Patronat honorowy


dr Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Prof. dr hab. Adam Glapiński
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Rektor Ekonomická univerzita v Bratislave

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie