Wymogi edytorskie

Wszystkie zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji i po akceptacji przez Komitet redakcyjny zostaną opublikowane w monografii naukowej wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie lub jej instytucję partnerską na początku 2018 r.

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów w języku polskim lub angielskim zgodnie z podanymi poniżej wymogami edytorskimi. Artykuły powinny mieć objętość od 20 000 do 40 000 znaków (tj. od 0,5 do 1,0 arkusza), ale nie więcej niż 20 stron, łącznie z tabelami, rysunkami, wykresami itp. Podczas przygotowywania artykułów należy zapoznać się z SZABLONEM ARTYKUŁU KONFERENCYJNEGO.

Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu materiałów autorowi, jeśli nie są one prawidłowo przygotowane.

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: kpi@uek.krakow.pl do dnia 30.11.2017 r.