Rada naukowa

prof. dr hab. Stanisław Lis, dr h.c. – Przewodniczący Rady Naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jan Bossak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Ing. Vladislav Gonda – Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
Prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła – Narodowy Bank Polski w Krakowie
prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Kleer – Polska Akademia Nauk
dr hab. Joanna Kudełko – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D. – Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk – Uniwersytet w Białymstoku
prof. UEK dr hab. Edward Molendowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Ing. Eva Muchová, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
prof. dr hab. Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
prof. Ing. Veronika Piowarčiová, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
prof. dr hab. Andrzej Prusek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Krystyna Przybylska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
em. doc. dr Adam Rybarski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Ing. Rudolf Sivák, Ph.D., dr h.c. – Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Henryk Wnorowski – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach