Terminy

30 września 2017 – zgłoszenie udziału w konferencji wraz z krótkim streszczeniem
3 października 2017 – potwierdzenie zgłoszenia
30 października 2017 – przesłanie programu konferencji do uczestników
17-18 listopada 2017 – udział w konferencji
30 listopada 2017 – złożenie pełnego tekstu artykułu w języku polskim lub angielskim
kwiecień 2018 – opublikowanie monografii