Zakres tematyczny

Zapraszając do uczestnictwa w Jubileuszowej Konferencji proponujemy, aby referaty i doniesienia naukowe autorów koncentrowały się wokół następujących obszarów:

  • Rola państwa we współczesnej gospodarce światowej,
  • Efektywność polityki makroekonomicznej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów europejskich,
  • Polityka społeczna państwa a nierówności i dobrobyt społeczny,
  • Przedsiębiorczość i innowacje jako czynniki wzrostu endogenicznego,
  • Efektywny czy sprawiedliwy ład społeczno-gospodarczy w XXI wieku.